Ženské příběhy – modlitba

Modlitba

ukázka z knihy Ženské příběhy 

Dotýkej se mě, abych cítila sama sebe a své hranice,

dotýkej se mých očí, abych prohlédla, abych byla schopná vidět, kterou cestou se mám dát, abych viděla znamení, která se kolem mě dějí,

dotýkej se mých úst, abych říkala Pravdu, kterou znám,

dotýkej se mé hlavy, abych zahodila všechno zbytečné přemýšlení a vzpomněla si na své možnosti,

dotýkej se mých vlasů, abych zahodila všechna pouta a nalezla svou svobodu,

dotýkej se mých nohou, abych byla schopná kráčet pevně na zemi a po cestě , která je tu pro mě,

dotýkej se mých rukou, abych našla odvahu vzít do nich svůj vlastní život a zodpovědnost,

dotýkej se mojí duše, abych se stále setkávala se svou citlivostí a svým pravým já,

dotýkej se mého srdce, abych věděla, že milovat je krásná věc a že všechno, co srdcem cítím, je správné,

dotýkej se mě, abych vždycky vnímala svou krásu a vážila si ženy, ve kterou neustále rostu,

dotýkej se mě, chci být natolik silná, abych dokázala být zranitelná.

Pavla Vlasáková