Feminismus a mateřské hodnoty

Jak to máme v naší společnosti s feminismem? A jak to máme s konceptem mužství a ženství? Můžeme se cítit plnohodnotně jako ženy a nesnažit se být jako muži.

Co jsou naše ženské hodnoty? Co chceme vytvářet a v čem být podporovány?

Není to o tom, rozdělovat činnosti na mužské a ženské, ale dělat to, co nás baví a to co chceme v naší ženské energii.

Pojďme společně dodat hodnotu tomu, co děláme, často se to zdá „neviditelné“, ale je to jedno z nejdůležitějšího. Pojďme se společně podívat na koncept motherworld!

Mateřský svět je vlastně o tom, že mateřské kvality by zase měly získat ocenění a hodnotu ve společnosti.

Emoční péče, empatie, péče o děti, staré členy rodiny, celou rodinu, tvoření harmonie a domova v pravém slova smyslu,…

Pokud toto všechno a mnoho dalšího chybí, tak je to velmi cítit.

Je na čase, abychom sami začali vnímat hodnotu těchto činností vykonávaných s láskou, ať už je dělá žena nebo muž.

Jsou to kvality, které jsou v každém z nás. Nejsou jen v ženách, ale i mají je i muži. Jsou v životním stylu, je to nadání a dovednosti.

Pojďme se podívat na to, co nám schází a začněme si toho vážit. Pokud se vrátí váha a úcta těmto pečujícím činnostem, budou přicházet ve větších vlnách a zároveň je sami budeme dělat více a zcela přirozeně.

Není to neproduktivní, neplýtváme časem, když se staráme a pečujeme o ostatní s láskou v srdci. Třeba to není vidět jako produkt, ale je to velmi cítit, dává to smysl a výsledek je nádherný.

Emancipaci vnímám jako možnost si vybrat to, v čem se cítím dobře, ať už jsem maminka na mateřské anebo manažerka na dobré pozici.

Je to o tom, dělat to, v čem se cítím dobře.